Олександр Сугоняко
> Публікації » Статті > Мусимо дати відповідь на виклик історії

Матеріали

Мусимо дати відповідь на виклик історії

Версія для друку

Попри видиму безвихідь, пробудження української нації — процес і тенденція, яка саме на часі. Мусимо дати відповідь на виклик історії.
«Україна: повернення до себе» — спроба визначення підходів і принципів, на ґрунті яких можлива відповідь на рівні історичних завдань.

Попри видиму безвихідь, пробудження української нації — процес і тенденція, яка саме на часі. Мусимо дати відповідь на виклик історії.
«Україна: повернення до себе» — спроба визначення підходів і принципів, на ґрунті яких можлива відповідь на рівні історичних завдань.
Духовні джерела нації висвітлюють свою стежку по¬ступу. Вони показують, що розум мусить йти за серцем, за «вічним» — тоді можливий успіх понадчасовий. Тож муси¬мо запропонувати українському народові політику, що спи¬рається на вищі вартості, на моральну дію як необхідну умову адекватної відповіді українства на виклик часу.
Політика, яка позбавлена моралі й зв'язку з «вічним», каламутить середовище і людей, що втрачають орієнтири. Пошук відповіді в цій каламуті на рівні так званої «прагма¬тичної політики», пошук «широкої дороги» — марна трата часу. Можна вибудувати і навіть реалізувати на рівні холод¬ного раціо політику, яка дасть тимчасовий «успіх», але зго¬дом неодмінно зазнає краху, як це бувало не раз в історії. А заплатить за «помилки» такої влади знову ж таки народ.
В Україні реалізується політика, побудована на маніпу¬ляції свідомістю мас, на використанні дезорієнтованих людей в інтересах кланів, які практично саме людське жит¬тя перетворили в ресурс власного збагачення. Ця утилітар¬на політика безвідповідальна і замкнена на низькому. Вона несе глибокий духовний занепад і фізичне виснаження народу аж до повторення голодоморів.

Для відповідального громадянина є очевидним, що моральна політика не має альтернативи. Власне, вибору в нас немає — мусимо ставати на вузьку дорогу. Світло прав¬ди, добра і любові допоможе нам не збитися з неї.
«Прагматизм» і діляцтво мають свої межі. Вже сьогодні Україна має Прем'єр-міністра В. А. Ющенка, поява якого у списку його попередників здається неможливою.
Читач, який поділяє викладені в книжці принципи і підходи, погодиться з тим, що зараз на часі:
• формулювання моральних засад суспільного життя яс¬ною і зрозумілою для людей мовою;
• визначення мети суспільного буття («української мрії») і актуалізація національної ідеї;
• формування української еліти як цілісного функціо¬нального елементу суспільства;
• вироблення політичної й економічної стратегії укра¬їнства для опанування владою у своїй країні.
Достойні люди в різних регіонах України працюють у цій царині і мають здобутки. Проте їхня індивідуальна робота не зливається у спільну працю українського суспільства і влади. Бо їхня праця не об'єднана і не скоординована. Мусимо єднатися на християнських засадах, які ясно окрес¬лені у «Книгах буття українського народу». Єднатися в моральній дії задля творення в Україні суспільного ладу, який відповідав би духові нації і завданням входження її в цивілізований світ.

Олександер Сугоняко


Глава з книги: Сугоняко О.А. «Україна: повернення до себе». — К. : Юніверс, 2000.

Книги О.Сугоняка


Останні новини