Олександр Сугоняко

Матеріали

Час дії.

 Такі, описані вище завдання стоять перед українським народом і його творчою меншиною. Від усвідомлення їх масштабу і відповідальності в людській душі може з‘явитися і завзяття, і відчай. Лише навернення, віра дають упевненість, спокій і силу до творчої суспільної дії.


пошуки духовних основ

"...Сама смерть його (Славка Чорновола, О. С.)
стала дзвоном на сполох: єднайтеся у праці
для народу, єднайтеся у лавах Руху!"


УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ

Усе менше людей хапається за мертві символи:
Ленін, Сталін, комунізм. Колапсування комуністичної ідеї відбувається на наших очах. Воно відбивається у людському дрібнінні посткомуністичної влади і "чистих" лівих. І не лише в Україні. Переважна більшість українських виборців за комуністів не голосують, відкидають збанкрутілу ідею.


ПОЗА, ПОЗИЦІЯ, ДІЯ1

Нації різняться одна від одної, мають власну само¬бутність і неповторність, національний характер і ментальність, національну свідомість і самосвідомість... Вони по-різному бачать світ і себе в ньому. По-різному діють в різні періоди історії ("У кожного своя доля і свій шлях широкий").


НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ: ЗАКОНОМІРНІСТЬ ЗАНЕПАДУ

Засновники "Народного руху України за перебудову" в проекті своєї програми ("Літературна Україна" від 16.02.89) визначали основною метою Руху: "спри¬яння Комуністичній партії у створенні і функціонуванні такого демократичного механізму, який служив би розвитку суспільства..."


ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТУПУ

Зустрічі та розмови з українськими духовними провідниками, спроби номенклатурної влади розчле¬нувати і використати ослаблений Рух у своїх цілях, ознайомлення з відкритим листом до української націонал-демократи п. Л. Лук'яненка і відповіддю йому п. В. Овсієнка, загроза розвалу створеної, попри усе, української банківської системи — такі різні факти нашого життя спонукали мене написати ці рядки.

ЧИ ГОТОВЕ УКРАЇНСТВО ЗАРАЗ ВЗЯТИ ВЛАДУ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ НА СЕБЕ? ПЕРЕХІД ДО ТАКТИКИ

Враховуючи, що провідна верства ще не сформува¬лась як функціональна цілісність, що стратегія сучасного українського поступу не вироблена, а національна ідея не актуалізована, що ідейно, політично і організаційно українство не об'єднане як політична сила, що національний політичний лідер не є очевидним, -відповідь на це запитання має бути негативною.


ВЛАДА І КАПІТАЛ

ЗВЕРНЕННЯ ДО «НОВИХ УКРАЇНЦІВ»
Ви є люди, які володіють значною часткою капіталів України. В такій же частині ви як персоніфікація цих капіталів, впливаєте на вибір шляху розвитку укра¬їнської економіки і держави. Це визнано і відомо в суспільстві. Капітал, інвестиції, нові технології та робочі місця, добробут — цей економічний смисловий ряд має своїм витоком капітал.


СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ

(Тези до обговорення на оргкомітеті конференції)

Наявність еліти як невід'ємної, духовно-органічної частини народу, що упредметнює засобами Культури його духовні основи, зумовлює процеси перетворення народу у націю.


УКРАЇНСЬКА ЕЛІТА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ

 Українська еліта — це той цілісний феномен, та ор¬ганічна частина народу, відсутність якої не дозволяла і не дозволяє українцям сформувати українську націю, мати повнофункціональну державу. "У більшості випадків нація розпочинається як явище, породжене елітою суспільства" (Т. X. Еріксен).


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Книги О.Сугоняка


Останні новини